image

Firma:

Findforme društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Skraćena oznaka firme:

Findforme d.o.o. Sarajevo

Sjedište:

ul. Radnička 70d, Sarajevo, Sarajevo – Centar

MBS:

65-01-0421-19

JIB:

4202658500003

Findforme d.o.o. prati svjetske i evropske trendove u oblastima internet marketinga, razvijanja softvera i marketinga preko društvenih mreža i na taj način svojim klijentima nastoji da pruži najkvalitetnije usluge, kako bi klijenti bili zadovoljni, obzirom da je to naš najvažniji cilj.

Našim klijentima garantujemo da na vrijeme i kvalitetno izvršavamo obaveze, da poštujemo dobre poslovne običaje i zakonske propise i nastojimo pronaći optimalno rješenje za sve naše klijente, kako bi bili zadovoljni pruženim uslugama.

Težimo ka osiguranju i jačanju položaja na tržištu, poštujemo poslovne partnere, ne iskorištavamo eventualni monopolski položaj na tržištu i svakodnevno radimo na unaprijeđenju kvaliteta pružanja usluga našim klijentima, kako bi u potpunosti mogli udovoljiti svim zahtjevima naših klijenata.

Naš konačni cilj je da ostvarimo zadovoljstvo svih klijenata i da nam se klijenti vraćaju, jer to za nas predstavlja veliki uspjeh i satisfakciju za dalji rad i unaprijeđenje.